De Club van 100?

De Club van 100 is een groep donateurs die het plusonderwijs in Driebergen een warm hart toedraagt. Deze donateurs doen jaarlijks een bijdrage van 100 euro aan de Stichting Plusonderwijs Driebergen. De Stichting organiseert minimaal één keer per jaar een bijeenkomst voor de Club van 100. Dit kan een lezing zijn, een voorstelling, een BBQ of een combinatie van activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om kennis te maken met de projecten van de leerlingen en de ondernemingen van de leerlingen uit de bovenbouw.

Wilt u meer informatie over de Club van 100? Neem dan contact op met de Stichting Plusklas.