VisieĀ 

Het Fort biedt plusklassen voor hoogbegaafde kinderen. Een hoogbegaafd kind is een kind als alle andere, maar in bepaalde opzichten juist anders. En juist dat anders zijn, maakt dat een kind zich soms onbegrepen voelt. Het Fort kan hoogbegaafde kinderen helpen om sterk te staan en om het beste in zichzelf naar boven te halen. De kinderen worden zowel intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied uitgedaagd.

Het Fort biedt onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in kleine groepen en onder schooltijd. De plusklas is geen vervanging van school maar een aanvulling op het gewone onderwijs. De hoogbegaafde kinderen blijven naast de plusklas het regulier onderwijs op de eigen school volgen zodat ze geen uitzondering zijn.