Wat is Het Fort?

Het Fort biedt plusklassen voor hoogbegaafde kinderen van de samenwerkende basisscholen uit Driebergen. Het Fort biedt een onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen waarvoor de scholen handelingsverlegen. Of waarvoor de scholen onderschrijven dat het programma van Het Fort een welkome aanvulling is voor hoogbegaafde kinderen. Het traject van compacten en verrijken is voor deze kinderen niet voldoende. 

Hoe werkt Het Fort? 

Bij Het Fort krijgen kleine groepen ontwikkelingsgelijke kinderen les. Omdat de kinderen uit heel Driebergen komen, kunnen we bij Het Fort hoogbegaafde kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar brengen. Het is voor velen een feest van herkenning om medeleerlingen te ontmoeten met dezelfde humor en gelijke interesses. De Plusklas is een plaats waar je je veilig kunt voelen en waar je jezelf kunt zijn. 

Lessen bij Het Fort zijn een aanvulling op wat er op de eigen basisschool gebeurt. Het is geen vervanging. Het richt zich niet alleen op extra stof. Het gaat er juist om de kwaliteiten van de kinderen op een andere manier aan te spreken. Zo is de les bij Het Fort een aanvulling op de sociale, emotionele, creatieve en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Wanneer kinderen deelnemen aan de Plusklas is het belangrijk dat er goed contact is met de leerkracht/IB´er van de basisschool. Dit gebeurt door samen met de bassischool de leerdoelen voor een kind voor de Plusklas vast te leggen. Dit leerplan wordt in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld.