Wat is Het Fort?

Het Fort is een Plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Je leert er geen rekenen, taal of bijvoorbeeld aardrijkskunde. Dat doe je op je eigen school. Op de plusklas ga je samenwerken, onderzoeken en ondernemen. In de bovenbouwgroep, vanaf groep 6, ga je een eigen bedrijfje starten.

Als je van je eigen school naar de Plusklas mag dan ben je een slimme leerling. Je vindt de lessen op school vast niet heel erg moeilijk. En waarschijnlijk krijg je al extra werk of ga je naar een plusgroepje op je eigen school.

In de Plusklas zitten kinderen die net zo slim zijn als jij. Ze komen van alle scholen uit Driebergen. Soms ken je elkaar van een sport, een vereniging of ga je bijvoorbeeld naar dezelfde BSO.