Wat is Het Fort?

Het Fort biedt plusklassen voor hoogbegaafde kinderen van de samenwerkende basisscholen uit Driebergen. De lessen zijn geen vervanging voor school, maar een aanvulling op het reguliere onderwijs. De Plusklas is bedoeld voor die kinderen die meer nodig hebben dan de scholen kunnen aanbieden.
 

Hoe werkt Het Fort?

Bij Het Fort wordt les gegeven aan kleine groepen hoogbegaafde kinderen. De lessen vinden plaats een dagdeel tijdens de reguliere schooltijd. De groepen bestaan uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en groep. Op dit moment is er een middenbouwgroep (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouwgroep (groep 6, 7 en 8). De leerkracht van het Fort creëert in deze groep een veilige omgeving. Hoogbegaafde kinderen worden op intellectueel en creatief gebied uitgedaagd en op sociaal-emotioneel gebied ondersteund. Daarnaast is er veel aandacht voor specifieke aspecten waar hoogbegaafde kinderen tegenaan kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld faalangst en onderpresteren. Onderwijs van Het Fort wordt aangeboden onder schooltijd op goed bereikbare locaties van de samenwerkende scholen in Driebergen.