Sponsors

Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Driebergen is voor een groot deel afhankelijk van financiële bijdragen uit de samenleving. U of uw bedrijf kunt Het Fort op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door sponsoring in financiële middelen of in materialen. Daarnaast kunt u een donatie doen aan de Stichting Plusonderwijs Driebergen (ANBI). Een gift aan de Stichting is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Informeer bij uw belastingadviseur. Of neem contact op met Het Fort (info@het-fort.com).